Поливни системи

Автоматизирани поливни системи

Предлагаме проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи с различни видове напояване, както и последваща поддръжка.

Поливните системи могат да бъдат с надземно или подземно капково напояване, роторни или дефлекторни разпръсквачи или комбинация на различните видове според спецификата на зелените площи.

Поливната система се проектира и изгражда на базата на проект за озеленяване.

За да се изготви оферта за правилно функционираща поливна система е необходимо да се изработи проект на база на извършен оглед и заснемане на терена.

Цената за изготвяне на проект за изграждане на поливна система се определя в зависимост от сложността на терена и отдалечеността на обекта от с.Дуранкулак. При изпълнение на проекта от нас, стойността на огледа и проекта се приспада от общата стойност на изпълнението.

При малък дебит и недостатъчно налягане е необходимо да се монтира резервовар за вода и помпа с подходящи параметри. В този случай офертата ще включва и тези съоръжения.

Ние работим с качествени материали на доказани производители като Rainbird, Hunter и др. и даваме гаранция за цялата поливна система съгласно нашите гаранционни условия.

Снимка на градина

Какви са предимствата

  1. Градината се полива правилно.
  2. Спестяваме вода, като  поливаме конкретните зони с необходимото количество.
  3. Спестяваме време.
  4. Контролираме от разстояние.

и много други