Озеленяване

Вертикална планировка на терена

Почистване на терена: Тази услуга включва третиране с хербицид (при необходимост), изкореняване на дънери, почистване от камъни, растителни и строителни отпадъци и извозването им.

Оформяне на терена: Подравняване, терасиране, изграждане на подпорни стени, укрепване на скатове, оформяне на основи за декоративни водни ефекти, алпинеуми. Доставка и разстилане на плодородна почва или наторяване на съществуващата, фрезоване и заравняване.

20190617 135959 min scaled
20220512 114811 min

Изграждане на градинска инфраструктура и архитектурни елементи

Тази услуга включва изграждане на паркинг елементи, алеи, пътеки, площадки, алпинеуми, декоративни езера, реки и водопади, фонтани, беседки, перголи, арки, градинско осветление и др.

Засаждане на растителност

След направата на вертикалната планировка и изграждане на градинската инфраструктура и архитектурните елементи пристъпваме към трасиране на отделните зони. В зависимост от проекта това са живи плетове, храстови групи, розариуми, околоводни площи, цветни и билкови градинки, алпинеуми и скални кътове и др.

Някои зони могат да бъдат покрити с декоративни камъни или мулч, като предварително се полага платно срещу прелевели. Това улеснява последващата поддръжка и запазва влагата в почвата. За постигането на добра визия и функционалност се монтират разделителни бордове между тях и тревните площи.

Ние работим с едни от големите производители на декоративни растения в Италия, Холандия, Полша, Унгария и България. Качеството на доставените и засадените от нас растения е гарантирано и при необходимост се подменят съгласно нашите гаранционни условия.

20190611 092408 min
20180525 163616 min
20221211 111942 min

Тревни площи

Затревяването може да бъде извършено по два основни способа – полагане на тревен чим или засяване на тревно семе. В първия случай постигаме бърз резултат на гъста тревна площ, за разлика от втория, който отнема около 2-3 месеца.  Изборът на съответния способ зависи от бюджета или времето за постигане на крайния резултат. И в двата случая е важно да се направи правилен избор на вида тревен чим или семе според вида почва, място и климатични условия.

За изградените от нас тревни площи, независимо от метода, даваме гаранция – до първо косене. Гаранцията е валидна само при наличието на правилно функционираща автоматизирана поливна система!

Тревен чим: Предварителната подготовка на терена е особено важна. Той трябва да бъде почистен от дребни камъни и растителни остатъци в почвата, добре заравнен и валиран. Полагането на тревния чим се прави върху финна пясъчна основа с последващо валиране. Следва торене, стимулиращо кореновата система, обилно поливане и повторно валиране.

Ние предлагаме доставка и полагане на тревен чим произведен в България и в Гърция.

Тревно семе: Преди засяването на тревното семе е необходимо теренът да бъде добре обработен и заравнен. Следва засяване на семето, валиране и третиране за мравки, торене и поливане.

Правилната дозировка като количество и честота на поливките гарантира равномерното покълване и израстване на младата трева.

За постигане на гъст тревен килим от особена важност са последващите грижи като честота на косене, регулярно поливане, подхранване и третиране срещу плевели.

Саксийно озеленяване

Освен изграждане на външни зелени площи предлагаме цялостно решение за озеленяване на тераси и интериора. Всяко изпълнение е съобразено с конктретните условия като осветеност, температура, влажност при избора на растения и разположението им.

DSC 0681
Снимка на градина

Какво ще получите

  1. Качествена професионална услуга.
  2. Качествени здрави растения.
  3. Професионално изградени тревни площи.
  4. Красиво оформени растителни зони.
  5. Гарантирано успешен резултат.