Озеленяване

Дейности по озеленяването

Вертикална планировка на терена

Почистване на терена: Тази услуга включва третиране с хербицид (при необходимост), изкореняване на дънери, почистване от камъни, растителни и строителни отпадъци и извозването им.

Оформяне на терена: Подравняване, терасиране, изграждане на подпорни стени, укрепване на скатове, оформяне на основи за декоративни водни ефекти, алпинеуми. Доставка и разстилане на плодородна почва или наторяване на съществуващата, фрезоване и заравняване.

озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване

Изграждане на градинска инфраструктура и архитектурни елементи

Тази услуга включва изграждане на паркинг елементи, алеи, пътеки, площадки, алпинеуми, декоративни езера, реки и водопади, фонтани, беседки, перголи, арки, градинско осветление и др.

озеленяване
озеленяване

Засаждане на растителност

След направата на вертикалната планировка и изграждане на градинската инфраструктура и архитектурните елементи пристъпваме към трасиране на отделните зони. В зависимост от проекта това са живи плетове, храстови групи, розариуми, околоводни площи, цветни и билкови градинки, алпинеуми и скални кътове и др.

Някои зони могат да бъдат покрити с декоративни камъни или мулч, като предварително се полага платно срещу прелевели. Това улеснява последващата поддръжка и запазва влагата в почвата. За постигането на добра визия и функционалност се монтират разделителни бордове между тях и тревните площи. 

Ние работим с едни от големите производители на декоративни растения в Италия, Холандия, Полша, Унгария и България. Качеството на доставените и засадените от нас растения е гарантирано и при необходимост се подменят съгласно нашите гаранционни условия.

озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване

Затревяване

Затревяването може да бъде извършено по два основни способа – полагане на тревен чим или засяване на тревно семе. В първия случай постигаме бърз резултат на гъста тревна площ, за разлика от втория, който отнема около 2-3 месеца.  Изборът на съответния способ зависи от бюджета или времето за постигане на крайния резултат. И в двата случая е важно да се направи правилен избор на вида тревен чим или семе според вида почва, място и климатични условия.

За изградените от нас тревни площи, независимо от метода, даваме гаранция – до първо косене. Гаранцията е валидна само при наличието на правилно функционираща автоматизирана поливна система!

озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване

Тревен чим: Предварителната подготовка на терена е особено важна. Той трябва да бъде почистен от дребни камъни и растителни остатъци в почвата, добре заравнен и валиран. Полагането на тревния чим се прави върху финна пясъчна основа с последващо валиране. Следва торене, стимулиращо кореновата система, обилно поливане и повторно валиране.

Ние предлагаме доставка и полагане на тревен чим произведен в България и в Гърция.

озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване

Тревно семе: Преди засяването на тревното семе е необходимо теренът да бъде добре обработен и заравнен. Следва засяване на семето, валиране и третиране за мравки, торене и поливане.

Правилната дозировка като количество и честота на поливките гарантира равномерното покълване и израстване на младата трева.

За постигане на гъст тревен килим от особена важност са последващите грижи като честота на косене, регулярно поливане, подхранване и третиране срещу плевели.

озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване

Интериорно озеленяване

Освен изграждане на външни зелени площи предлагаме цялостно решение за озеленяване на интериора. Имаме богат опит в озеленяване на закрити площи в комплекси, хотели, ресторанти, административни сгради и частни домове. Всяко изпълнение е съобразено с конктретните условия като осветеност, температура, влажност при избора на растения и разположението им.

озеленяване
озеленяване
озеленяване
озеленяване (30)