Цены

ОГЛЕД, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИ

Оглед, консултации и заснемане с цел проектиране — 50,00лв. в рамките на гр.Варна. За обекти извън гр.Варна се начисляват транспортни разходи както следва:

до 10 км – 20,00 лв
до 20 км – 40,00 лв
до 50 км – 80,00 лв
над 50 км – по договаряне

Оглед и изготвяне на оферта за поддръжка – 20,00лв. в рамките на гр.Варна. За обекти извън гр.Варна се начисляват транспортни разходи както следва:

до 10 км – 20,00 лв
до 20 км – 40,00 лв
до 50 км – 80,00 лв
над 50 км – по договаряне

Изготвяне на 3D визуализация за площ:

до 400 м2 – 100,00 лв
до 1000 м2 – 200,00 лв
над 1000 м2 – по договаряне

Изготвяне на проект и оферта за автоматизирана поливна система за площ:

до 400 м2 – 50,00 лв
до 1000 м2 – 100,00 лв
над 1000 м2 – по договаряне

При изпълнение на изготвените проекти от нас, стойността на огледа и проекта се приспадат от цената на изпълнението!

Стойността на огледа за поддръжка се приспада от общата стойност на извършването й!

 

ЗАТРЕВЯВАНЕ

Затревяване с тревно семе за площ:

до 100 м2 – по договаряне
до 500 м2 – 5,00 лв/м2
до 1000 м2 – 4,50 лв/м2
над 1000 м2 – по договаряне

Затревяване с тревен чим за площ:

до 100 м2 – по договаряне
до 500 м2 – 15,00 лв/м2
над 500 м2 – 13,50 лв/м2

Цената на затревяване със семе включва финно подравняване, засяване, валиране, поливане еднократно, третиране за мравки еднократно, тревно семе, препарат за мравки, косене еднократно.

Цената на затревяване с тревен чим включва финно подравняване, внасяне и разстилане на пясък, доставка и полагане на тревен чим, валиране, поливане еднократно, косене еднократно.

Цената НЕ включва почистване от строителни и растителни отпадъци, камъни, изкореняване на дънери, фрезоване и подравняване на терена, доставка на пясък, торене.

 Цените не вклюват транспортни разходи за обекти извън гр.Варна!

 

ПОДДРЪЖКА

Пролетна/есенна обработка на тревни площи – аериране/вертикулиране, косене за площ:

до 400 м2 – 0,50 лв*/м2, но не по-малко от 100,00 лв
до 1000 м2 – 0,45 лв*/м2
над 1000 м2 – по договаряне

Пролетно торене с многокомпонентна тор за площ:

до 400 м2 – 0,25 лв*/м2, но не по-малко от 50,00 лв
до 1000 м2 – 0,20 лв*/м2
над 1000 м2 – по договаряне

Есенно торене с многокомпонентна тор за площ:

до 400 м2 – 0,30 лв*/м2, но не по-малко от 50,00 лв
до 1000 м2 – 0,25 лв*/м2
над 1000 м2 – по договаряне

Пролетно пускане и настройка на поливна система за площ:

до 400 м2 – 60,00 лв*
до 1000 м2 – 100,00 лв*
над 1000 м2 – по договаряне

Цената включва пускане, настройка на програматори и разпръсквачи, цялостно тестване на системата. Цената не включва ремонтни дейности и материали по повреди.

Зазимяване/продухване с компресор с въздух на поливна система:

до 10 клапана – 10,00 лв*/клапан
над 10 клапана – по договаряне
Монтаж или демонтаж на помпа за поливна система – 100,00 лв*

*Цените не включват транспортни разходи за обекти извън гр.Варна!