ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

ОГЛЕД, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТИ

1. Оглед, консултации и заснемане с цел проектиране – 50,00лв. плюс транспортните разходи до обекта.

Транспортните разходи се изчисляват на база 0,50 лв./км., като се смятат километрите в двете посоки.

 

2. Оглед и изготвяне на оферта за поддръжка – 30,00лв. плюс транспортните разходи до обекта.

Транспортните разходи се изчисляват на база 0,50 лв./км., като се смятат километрите в двете посоки.

 

3. Изготвяне на 3D визуализация за площ:

до 200 м2 – 100,00 лв.
до 400 м2 – 150,00 лв.
до 1000 м2 – 300,00 лв
над 1000 м2 – по договаряне

 

4. Изготвяне на проект и оферта за автоматизирана поливна система за площ:

до 400 м2 – 100,00 лв.
до 1000 м2 – 200,00 лв.
над 1000 м2 – по договаряне

При изпълнение на изготвените проекти от нас, стойността на огледа и проекта се приспадат от цената на изпълнението!

Стойността на огледа за поддръжка се приспада от общата стойност на извършването й!

 

ЗАТРЕВЯВАНЕ

Затревяване с тревно семе за площ:

до 200 м2 – по договаряне
до 500 м2 – 8,00 лв/м2
до 1000 м2 – 7,50 лв/м2
над 1000 м2 – по договаряне

Затревяване с тревен чим за площ:

до 200 м2 – по договаряне
до 500 м2 – 25,00 лв/м2
над 500 м2 – 23,50 лв/м2

Цената на затревяване със семе включва финно подравняване, засяване, валиране, поливане еднократно, третиране за мравки еднократно, тревно семе, препарат за мравки, косене еднократно.

Цената на затревяване с тревен чим включва финно подравняване, внасяне и разстилане на пясък, доставка и полагане на тревен чим, валиране, поливане еднократно, косене еднократно.

Цената НЕ включва почистване от строителни и растителни отпадъци, камъни, изкореняване на дънери, фрезоване и подравняване на терена, доставка на пясък, торене.

 

ПОДДРЪЖКА

Пролетна/есенна обработка на тревни площи – аериране/вертикулиране, косене за площ:

до 400 м2 – 0,60 лв*/м2, но не по-малко от 150,00 лв
до 1000 м2 – 0,55 лв*/м2
над 1000 м2 – по договаряне

Пролетно торене с многокомпонентна тор за площ:

до 400 м2 – 0,35 лв*/м2, но не по-малко от 60,00 лв
до 1000 м2 – 0,30 лв*/м2
над 1000 м2 – по договаряне

Есенно торене с многокомпонентна тор за площ:

до 400 м2 – 0,40 лв*/м2, но не по-малко от 70,00 лв
до 1000 м2 – 0,35 лв*/м2
над 1000 м2 – по договаряне

Пролетно пускане и настройка на поливна система за площ:

до 400 м2 – 80,00 лв*
до 1000 м2 – 120,00 лв*
над 1000 м2 – по договаряне

Цената включва пускане, настройка на програматори и разпръсквачи, цялостно тестване на системата. Цената не включва ремонтни дейности и материали по повреди.

Зазимяване/продухване с компресор с въздух на поливна система:

до 10 клапана – 12,00 лв*/клапан
над 10 клапана – по договаряне
Монтаж или демонтаж на помпа за поливна система – 150,00 лв*

*Цените не включват транспортни разходи.