Ландшафтно проектиране

Ландшафтното проектиране се извършва в следните етапи

Извършва се оглед и заснемане на терена, нанасят се съществуващите обекти (сгради, растителност и др.). Уточняват се изискванията на клиента относно градинските елементи, като барбекю, детски площадки, водни ефекти, пътеки, осветление и др., както и разположението им.

Изработва се идеен проект – 3D визуализация и количествено-стойностна сметка,  които се представят на клиента за одобрение. Уточняват се всички детайли и при необходимост се правят корекции относно вид, брой и разположение на отделните елементи съгласно желанието и бюджета на клиента.

След уточняване на всички детайли се изготвя окончателен проект.

Изготвя се проект за автоматизирана поливна система и количествено-стойностна сметка за нея (ако клиентът желае да се изгради такава).

Цената за изготвяне на идеен проект за озеленяване се определя в зависимост от сложността на терена, отдалечеността на обекта от гр.Варна, наличие на съществуваща растителност и необходимостта от други специфични мероприятия.

При изпълнение на проекта от нас, стойността на огледа и проекта се приспада от общата стойност на изпълнението.

План градина 800
3Д проект 800
3Д проект2 800