1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. „Потребител“ – физически лица, използващи estellgardening.com

1.2. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на estellgardening.com приема при използването на уебсайта.

1.3. Уебсайтът и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу условия. 

Използването на estellgardening.com предполага безусловното приемане и спазване на всички изброени условия и правила. 

Aко Потребителят не е съгласен с някои от правилата за използване на estellgardening.com, то той има право да се въздържа от използването на онлайн магазина. 

В противен случай – автоматично се приема безусловното съгласие с всички условия (Потребителят извършва мълчаливо приемане на описаните условия в тази страница).

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Условията и правилата в тази страница важат за ползване на услугите на онлайн платформата и онлайн магазин estellgardening.com

2.2. Платформата estellgardening.com е собственост на Естел Корект ООД и съдържанието на всички страници е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП).

2.2. Всички материали (включително но не само снимки и статии) са защитени и ползването им може да стане само с изричното писмено съгласие на estellgardening.com от официалната електронна поща на платформата – estelkorekt@gmail.com.

2.3. Използването на името на платформата става само чрез изричното писмено съгласие на estellgardening.com от официалната електронна поща на платформата – estelkorekt@gmail.com.

2.4. estellgardening.com има право по всяко време да променя или допълва услугите в страницата, без да уведомява посетителите.

2.5. estellgardening.com не отговаря за съдържанието на страници, съдържащи препратки към платформата освен от официалните профили на платформата в социалните мрежи Facebook & Instagram.

2.6. estellgardening.com запазва правото си да прекъсва функционалността на страницата и предлаганите услуги.

2.7. estelgarden.online има право да пренасочва Потребителя към други страници и платформи в Интернет, които се управляват от estelgarden.online. В този случай важат същите правила и условия за Потребителя.

2.8. estellgardening.com запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се управляват от трети лица. estellgardening.com няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно верността, актуалността и функционалността на информацията в тях.

2.9. estellgardening.com запазва правото да извършва промени в общите условия по всяко време, без да уведомява по какъвто и да било начин своите потребители като се задължава в долната част на началната страница на estellgardening.com винаги да има връзка към най-актуалните „Общи условия“ за ползване на платформата. В случай, че Потребителят продължи да използва платформата след извършена от нас промяна, това удостоверява, че Потребителя е съгласен с промените.

2.10. Настоящите общи условия както и взаимоотношенията между estellgardening.com и Потребителя се се подчиняват на действащото законодателството на Република България.

 1. ОТГОВОРНОСТ

3.1. Екипът на estellgardening.com не носи отговорност за научната достоверност на информацията предоставена в платформата, тъй като тя се базира на трети страни, които имат опит в областта на технологиите.

3.2. Информацията, намираща се на estellgardening.com, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя следва да бъдат предприети след надлежна консултация със специалист в дадената област.

3.3. estellgardening.com предоставя информация, която може да бъде интерпретирана общо и абстрактно. Прилагането й в практика зависи от множество факти, които не могат да бъдат описани в платформата. Това е причината, поради която estellgardening.com не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в комплексна ситуация и в резултат на която за Потребителя настъпят вреди от всякакво естество.

3.4. Ако Потребителя смята информация за неправилна или недостоверна, то Потребителя може да се свърже с estellgardening.com от формата за Контакти в платформата и да ни уведоми.

3.5. estellgardening.com не носи отговорност, за това дали Потребителят ще постигне желания резултат посредством използването на платформата, защото това обстоятелство зависи от още много други фактори, стоящи извън контрола на платформата.

 1. БИСКВИТКИ

4.1. Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на твоя твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ти следващия път, когато посетиш Платформата estellgardening.com използва „бисквитки“ единствено, за статистически данни (за да събира информация относно потреблението на сайта).

4.2. Потребителят може да управлява и/или изтрие бисквитки когато пожелаете. За повече информация вижте aboutcookies.org.

 1. СИГУРНОСТ

5.1. estellgardening.com отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните данни на Потребителя. Те се защитават съвестно от загуба, изопачаване или фалшификация, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване.

5.2. estellgardening.com използва съвременни и утвърдени технологии за сигурност, що се отнася до личните данни на Потребителят estellgardening.com не гарантира постоянното функциониране на техническата защита на Платформата, защото тя зависи от трети лица.

5.3. Потребителят управлява информацията, която предоставя на платформата за себе си. Ако Потребителят избере да не споделя информация с estellgardening.com, е възможно да няма достъп до някои функции на Платформата.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА estellgardening.com

Данни за Доставчика:

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к.Вл.Ваненчик, бл.27. 

Адрес за упражняване на дейността:  общ.Шабла, с.Дуранкулак,ул.Четвърта, 25

Данни за кореспонденция: с.Дуранкулак, ул.Четвърта, 25, email: estelkorekt@gmail.com, тел: +359 878 559 152, +359 897 799 972

Вписване в публични регистри: ЕИК BG200315650

6.1 estellgardening.com е електронен сайт, наричан накратко Доставчикът, достъпен на адрес в Интернет estellgardening.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от estellgardening.com стоки, включително следното:

 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от com;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с com, съгласно поддържаните от estellgardening.comначини за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от com;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата com;

6.2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

6.3. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от estellgardening.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес estellgardening.com или друго средство за комуникация от разстояние.

6.4. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6.5. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 3 месеца.

6.6. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

7.1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на estellgardening.com

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на estellgardening.com

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на com;
 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на estellgardening.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на estellgardening.com;

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

7.2.  Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

7.3.  Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че тя бъде върната във вида в който е получена без да бъде ползвана.  В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи: 

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително живи растения и тревен чим;
 • за продукт с нарушена цялост/разопаковани от страна на Потребителя

От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

7.4. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на estellgardening.com, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика estellgardening.com.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

7.5. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по точка 4 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по точка 4 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 1. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИМ

8.1.ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД и ако Потребителя не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

8.2. ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД публикува тези общи условия на адрес estellgardening.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

8.3. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Потребителя с ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Потребителят използва comв нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

8.4. Потребителят се задължава да освободи от отговорност ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с:

 • неизпълнение на някое от задълженията от този договор;
 • нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта estellgardening.com, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

ЕСТЕЛ КОРЕКТ ООД не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. Недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителността на всички условия.

9.2. estellgardening.com запазва правото да влиза във връзка с Потребителя с цел допитване/анкета/проучване. Те могат да се извършват както онлайн или по телефона, така и във физическа форма от всякакво естество.

9.3. Настоящите условия влизат в сила за всички Потребители на estellgardening.com на 02.01.2023г.