Обществени обекти

Парк, гр.Раковски

Археол. парк Хаманджия, с.Дуранкулак

ул.Кракра, гр.Варна

Аквапарк, гр.Копривщица