Създаването на една градина започва с изготвяне на ландшафтен проект. Ландшафтен проект за узаконяване: Проектната документация се изготвя от ландшафтен архитект с лиценз за пълна проектантска правоспособност.

Проектирането се извършва в следните етапи

  1. Заснемане на терена с цел изготвяне на подложка, нанасят се съществуващите обекти (сгради, растителност и др.). Уточняват се изискванията на клиента относно градинските елементи, като барбекю, детски площадки, водни ефекти, осветление и др., както и разположението им.

  2. Изработва се идеен проект на база на който се правят корекции и се обсъждат детайлите.

  3. След уточняване на всички детайли изготвя се Дендрологичен проект, Вертикала планировка, Трасировъчен проект и Посадъчна схема.

  4. Изготвя се проект за поливна система (ако клиентът желая да се изгради такава).

  5. Компютърна 3D визуализация, която ще даде ясна представа как точно ще изглежда градината.

В случай че вече имате узаконен ландшафтен проект, можем да ви предложим само 5ти етап от проектирането – 3D визуализация, което значително ще намали стойността на проекта.

 Български    Русский

Copyright 2014 Estel Korekt • EstellgardeningEstellconstruction

Поддръжка - Yankov.Net